056/ 843 900   office@sonics.bg

Бургас, ул."Янко Комитов" 20, Бизнес център "СЕВЕР" ет.3, офис 1

Магнитноиндукционни разходомери тип FLOMAG

Диаметър на тръбопровода 10 ÷ 1200 mm;
Работно налягане 6,3 MPa;
Температура на флуида
стандартно изпълнение (0 ÷ 70)° C;
високотемпературно (-20 ÷ 150)° C;
Степен на защита
компактна версия IP67;
дистанционна версия IP67;
опционално IP68;
Захранване 85 – 265 VAC/DC
24 V (18–36 VDC, 18–26 VAC)
12 V (9–18 VDC, 9–14 VAC)
Материали
Изборът на материали за сензора зависи от вида на използвания флуид
Технически каучук (тип TG, MG) (0,1 ÷ 70)° C
Устойчив каучук (тип NG) (0,1 ÷ 90)° C
Тефлон тип PTFE, тип T (-20 ÷ 150)° C
Точност
Допустима грешка 0,5%;
Буквено – цифров дисплей 2 x 16 LCD, подсвет;
Изходи – галванично изолирани
токов/напрежителен 4 ÷ 20 mA;
или 0 ÷ 20 mA;
или 0 ÷ 10 mA;
или 0 ÷ 5 mA;
5V, 12V, 24V
сериен RS-485/ RS-232
импулсен
релеен

Виж повече . . .