056/ 843 900   office@sonics.bg

Бургас, ул."Янко Комитов" 20, Бизнес център "СЕВЕР" ет.3, офис 1

Добре дошли

Фирма СОНИКС е създадена през 1992 година. Дейността на фирмата е насочена към проектиране, разработване, производство, монтаж и обслужване на ултразвукови разходомери, нивомери, електронни устройства и системи за автоматизация. Повече от 29 години във фирмата работят висококвалифицирани инженери главно в областта на ултразвуковите измервания и приложението им към спецификата на технологичните процеси на нашите клиенти. На своите клиенти предлагаме не само крайни продукти, а и цялостни решения свързани с измерване и дистанционното отчитане на информацията чрез кабелна мрежа, радио и GSM комуникации.


Разходомери
вижте повече

Нивомери
вижте повече

 Сензори
вижте повече

Нивосигнализатори
вижте повече

Преобразуватели
вижте повече
 
Контролери
вижте повече
 
 

Защо да изберете нас?

Доставка, инженеринг и абонаментно техническо поддържане!
Освен доставка осигуряваме и инженеринг включващ: технически и програмни средства; инсталиране на оборудването; обучение за работа с изделията; гаранционен и следгарнционен сервиз. На нашите клиенти предлагаме абонаментно техническо поддържане в най-кратки срокове, на цялата производствена гама, която продаваме. Система за управление на качеството Разработката и производството на предлаганите от СОНИКС уреди и системи се основава на съвременна елементна база и използването на съвременни технологии. Основна цел на политиката по качеството на фирмата е да произвежда и предлага само качествени и конкурентноспособни изделия и услуги. Във тази връзка във фирмата е разработена и внедрена система за управление, която успешно функционира вече 21 години.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6